Beraadsgroep Eredienst

De Beraadsgroep Eredienst (BE) van de wijkgemeente Lukas heeft twee taken: het formuleren van beleid en de organisatie van erediensten in de Bevrijdingskerk en de Grote Kerk.
Lees meer 

Beraadsgroep Pastoraat

De Beraadsgroep Pastoraat is één van de beraadsgroepen binnen de Lukas gemeente. Wij zien pastoraat als elkaar ontmoeten, bemoedigen en omzien naar elkaar in de gemeente van Christus, daarbij ons gedragen weten door de kracht van het geloof.
 
Lees meer 

Diaconaat en Apostolaat

Diaconaat en apostolaat vinden hun basis in de buurten en wijken. Daar ontmoeten we elkaar en anderen. Daar horen we van elkaar's wel en wee, in groepen en via individuele contacten, van de leefbaarheid in de buurt en van haar sociale problematiek. Als een betrokken diaconale gemeenschap willen we in de buurten present zijn.
Lees meer