Beleidsplan en plaatselijke regeling

Aan het beleidsplan zijn wel een aantal voorwaarden gesteld, namelijk:
  • een weergave van een heldere visie, doelstellingen en richtlijnen voor de verdere opbouw van de gemeente.
  • een heldere beschrijving van activiteiten, zoals die in de gemeente plaatsvinden.
  • een duidelijke weergave van standpunten ten aanzien van trouwen, begraven en cremeren, dopen, avondmaal en ambtsdragers binnen de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Zonder beleid vaart niemand wel en dat geldt ook voor de gemeente. De kerkelijke gemeente bestaat niet voor zichzelf. Ze is door Jezus Christus gegrondvest, volgens Zijn plannen, naar Zijn bedoelingen, zoals we die kunnen lezen in de Bijbel. De gemeente behoort zich daarom in verkondiging en belijdenis op die bedoelingen van Jezus Christus te richten. Het beleid en de praktijk van de gemeente worden in dit beleidsplan vanuit het geloof in Jezus Christus gerealiseerd. Daardoor ontvangt de gemeente groei en verdieping in de kennis van Jezus Christus!

Wat zegt de Kerkorde over een 'Beleidsplan':
  • Ordinantie  4 Artikel 7 lid 1:
    De kerkenraad heeft tot taak het vaststellen van het beleidsplan terzake van het leven en werken van de gemeente.
  • Ordinantie 4 Artikel 8 lid 5:
    De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op.
Beleidsplan wijkgemeente Johannes (voorheen wijkgemeente Mattheüs en Markus)
Plaatselijke regeling wijkgemeente Johannes
 
terug