Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Wageningen
 
 
5 maart 2017 5 maart 2017
MEDEDELINGEN VAN DE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE LUKAS
Zondag 5 maart  2017                                                                            
 
Collecten: 1 Werelddiaconaat/ZWO 2 Pastoraat
 
Symbolische bloemschikkingen veertigdagentijd en Pasen
In de veertigdagentijd zullen er weer symbolische bloemschikkingen in de kerk staan.
Hiermee worden de verhalen verbeeld die gelezen worden over “geloof in het leven”: over Jezus en mensen die iets meemaken van het op weg gaan naar Pasen.
Op deze eerste zondag Invocabit (“geroepen worden”) wordt Jezus beproefd in de woestijn. Dit wordt gesymboliseerd door zand en stenen. In deze dorre doodswoestijn ontstaat nieuw leven, in water met een open gaande roos van Jericho en paarse bloemen uit een stronk hout.
 
Mededelingen uit vergadering Algemene Kerkenraad d.d. 21-2-2017
Definitief besluit over samenvoeging wijkgemeenten Mattheüs en Markus
Op 13 december 2016 is door de AK een voorgenomen besluit genomen over de samenvoeging van de wijkgemeenten Mattheüs en Markus. Vervolgens zijn op 10 januari de leden van de wijkgemeenten gehoord, op 16 januari hebben de beide wijkkerkenraden ingestemd met de samenvoeging. De AK heeft van harte en unaniem ingestemd met het verzoek van de wijkkerkenraden om nu het voorgenomen besluit om te zetten in een definitief besluit, zodanig dat DV zondag 4 juni 2017 de vereniging tussen de beide wijkgemeenten definitief is.
Voorgenomen besluit overdracht Grote Kerk aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK)
De AK heeft op voorstel van het College van Kerkrentmeesters een voorgenomen besluit tot overdracht van de Grote Kerk aan de SOGK genomen. De vertegenwoordiging vanuit het College van Kerkrentmeesters heeft voorafgaand aan het voorgenomen besluit de leden van de AK geïnformeerd over de financiële kaders zoals deze in principe met de SOGK zijn overeengekomen, met daarnaast de financiële prognose t/m het jaar 2030 waarbij rekening is gehouden met de financiële voorwaarden richting SOGK.
Op 6 april a.s. zal een gezamenlijke gemeenteavond worden gehouden waarin de gemeenteleden geïnformeerd en gehoord zullen worden over het voorgenomen besluit. In de komende periode wordt u nader geïnformeerd over de invulling van de avond en de  plaats waar de gemeenteavond gehouden zal worden. Het aanvangstijdstip is vastgesteld op 20.00 uur.
 
Vesper
Op zondag 12 maart om 16.30 is er in de Grote Kerk weer een Vesper.
Het thema is deze keer "Magnificat ".
Dat lied klinkt die middag in verschillende toonaarden. Het Magnificat is misschien wel één van de oudste verzetsliederen ter wereld. De tekst ervan gaat terug op een Hebreeuws vrouwenlied, het lied van Hanna. Daarin wordt de onstuitbare vechtlust van mannen aan de kaak gesteld, en "wie in de goot getrapt is, wordt weer op z'n benen gezet".
Maria, de moeder van Jezus zingt Hanna's lied na, dat is het Magnificat.
Behalve een verzetslied is het ook een lied van vrede en vertrouwen. In kloosters en kathedralen wordt het al eeuwenlang dagelijks gezongen. Dat is nodig......
Liturg in de Vesper is ds. Nico Sjoer. De Edese cantor-organist Dick Troost heeft de muzikale leiding. Instrumentaal en vocaal klinkt het Magnificat.
Wees van harte welkom! En gezien de grote drukte bij de Vesper in februari: kom op tijd!
 
Oecumenische vespers 2017
Wat raakt verbindt
Woensdagen om 19:00 uur Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17
  8 maart             ds Nico Sjoer
15 maart             Maria van Schaijk
22 maart             Emmy Kwakkel
29 maart             Marianne Op de Buijs
  5 april               Toine Sterk
12 april               ds Erica Hoebe
De samenzang wordt ondersteund door leden van het Johanneskoor.
 
Koffieochtend
Op 9 maart staat de maandelijkse koffieochtend weer gepland.
Ds. Nico Sjoer zal dan onze gast zijn; hij wil ons dan vertellen over zijn werk en levensloop voor hij ‘Wageninger‘ werd. Ook zal hij ingaan op eventuele vragen van onze kant hoe hij zijn nabije toekomst ziet als predikant in onze (wijk)gemeente. Iedereen van harte welkom om 10.00 u in de zijzaal van de Bevrijdingskerk.
 
Lezing Wim Dekker over 'Het evangelie van Jezus Christus in een areligieuze wereld'
Eeuwenlang geloofde bijna iedereen in het bestaan van een God. Maar in onze cultuur is het allang niet meer vanzelfsprekend om te geloven. Veel mensen vinden God en de verhalen uit de Bijbel achterhaald. Het past niet meer in hun wereldbeeld. Kunnen we als kerk het christelijke verhaal dan nog wel vertellen? Kunnen we het evangelie van Jezus Christus nog aan laten sluiten bij de leefwereld van onze niet-Christelijke buren, kennissen en collega's? Is er nog ruimte voor Jezus in een samenleving waarin religie iets van vroeger is? Wim Dekker schreef daarover in zijn boek 'Tegendraads en bij de tijd'. Donderdag 9 maart komt hij naar Wageningen om deze vragen met ons te bespreken. U/jij bent van harte welkom in de Vredehorst, om 20.00 uur. We horen het graag als u komt via Namens de beraadgroep Vorming en Toerusting, Joanne de Jong
 
Virtuele Diaconale Klimaatstraat Wageningen
-Lever jij vandaag jouw boekje in?
Twee weken geleden hebben de kinderen van de kindernevendienst een wedstrijdboekje meegekregen van de Virtuele Diaconale Klimaatstraat Wageningen. Een Klimaatstraat van de gezamenlijke diaconieën. Als je het boekje inlevert, krijg je een presentje. Heb je een foto gemaakt, dan kun je deze mailen naar . Wij uploaden deze naar onze digitale straat.
Je mag het boekje komende week afgegeven bij Dolderstraat 14.
-Met de fiets naar de kerk
Een van de voorgestelde activiteiten is met de fiets naar de kerk.
Vandaag willen we een foto maken van kerkgangers, die met de fiets naar de kerk komen. Na kerktijd graag verzamelen bij de fietsenstalling bovenaan de trap. Zo kunnen we laten zien dat we, deels, niet met de auto naar de kerk komen.
 
Open Dag
Op zaterdag 11 maart, van 12:00 tot 16:00 uur is er Open Dag in de Bevrijdingskerk, de Grote Kerk en het Dienstgebouw Markt 17. De bedoeling is dat regelmatige bezoekers van de diensten in Vredehorst, de Grote Kerk, en de Bevrijdingskerk kennis maken met de gebouwen waar ze niet vaak komen. Op het programma staan een 3D-presentatie van de verbouwing van de Grote Kerk en het beklimmen van de toren (Grote Kerk), en in beide kerkgebouwen: rondleidingen, beamerpresentaties, bezoek aan de orgels met orgelmuziek en andere muziek door verschillende gemeenteleden. In het Dienstgebouw en de Bevrijdingskerk om 13.00 lunch en de hele middag koffie, thee en limonade. De tijden van de verschillende onderdelen van het programma staan op de flyers die vandaag in de kerk worden uitgedeeld. Voorbereidingscommissie Open Dag BK/GK/DG. Informatie: Nicoline Beijderwellen T 356596
 
Aan de slag voor Markt 17 tijdens NLdoet
Markt 17 doet op zaterdag 11 maart mee aan NLdoet, de landelijke vrijwilligersactie die het Oranjefonds organiseert. We gaan weer aan de slag op de binnenplaats. Na de winter moet er weer gewied en gesnoeid worden. Daarnaast moet de picknickbank worden opgeknapt. We starten om 9.30 uur en sluiten af met een lunch rond 13.00 uur. Je bent van harte welkom om mee te werken. We kunnen nog extra mensen gebruiken. Meld je aan bij Wim te Winkel via of via 06-13693138.
De NLdoet-actie van het inloopcentrum valt samen met de Open dag van de Protestantse gemeente. Daarbij kunnen mensen ook het Dienstgebouw en Markt 17 bezichtigen. In de praktijk zullen de activiteiten op een leuke manier in elkaar over lopen..
 
Collecte Voorjaarszending
Steun gezinnen in Guatemala
In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld en de sociale en economische ongelijkheid is groot. Red Paz, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen.
Het cursus aanbod bestaat uit: 'conflict oplossen', 'goed burgerschap', 'mensenrechten' en 'spiritualiteit'.
Bij alle cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron. De collecte op 12 maart is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals Red Paz in Guatemala. Van harte aanbevolen.
 
Before the flood
Op maandagavond 13 maart wordt door de Taakgroep Kerk & Milieu in Bennekom de film ´Before the Flood´ vertoond. Acteur Leonardo di Caprio bezocht gebieden die nu al ernstig lijden aan de gevolgen van de opwarming van de aarde en hij sprak met wereldleiders. Na de film gaan we met elkaar in gesprek onder leiding van weerman Reinier van den Berg. Aanvang: 19.30 uur, plaats: de Brink (grote zaal) in Bennekom
 
Beam-team
Steeds vaker wordt bij rouw- en trouwdiensten de beamer gebruikt. Omdat deze diensten meestal doordeweeks plaatsvinden, is er dringend behoefte aan uitbreiding van het beam-team. Het gaat in totaal om gemiddeld 10 diensten per jaar. Het zou fijn zijn als deze over een paar mensen verdeeld kunnen worden. Hebt u belangstelling, geef u dan op bij ondergetekende. Zonodig is er een introductielesje beschikbaar. 
Magdaleen Gerritsen, scriba.
, T 418371.
 
Nieuw hier? Wilt u contact? Bent u voor het eerst in deze kerk en wilt u nader contact met de gemeente of een van de predikanten? Neem voor informatie contact op met de scriba: Corrie van Eck, T 357884 E . U bent in onze gemeente van harte welkom!
 
Inleveren mededelingen, voorzien van naam en telefoonnummer van de afzender, bij
Ebrina Smallegange, Van der Waalsstraat 48, T 0317 426385, E . Ook voor wijzigingen in de informatiegids!
Mededelingen, niet langer dan 150 woorden, sturen vóór donderdag 18.00 uur.
 
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09:30

bediening Heilig Avondmaal
 
meer details

Bevrijdingskerk - Lukas
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Rumah Kita
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 18:30

dankzegging Heilig Avondmaal
 
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.