Wijk West

Voorzitter wijkraad West
Notulist - Mans Jansen
Buurthoofd Centraal - Martha Steenbergen
Buurthoofd De Weiden - Wil Krol
Buurthoofd Noordwest - vacant; contactpersoon - Mans Jansen
terug