Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

U kunt zich op verschillende manieren inschrijven:

1) U kunt zich per cursus inschrijven door bij de cursusblokken op "inschrijven" te klikken. 

2) Het is ook mogelijk om u hier met één formulier voor alle gewenste cursussen in te schrijven. 

3) U kunt een mail sturen naar ventwag@gmail.com en daarin de nummers van de cursussen opgeven. Vermeld in de mail graag ook uw naam en telefoonnummer. 

4) U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken dat achterin het VenT-boekje staat afgedrukt. Het ingevulde formulier kunt u inleveren op opsturen naar de Commissie VenT p/a Dienstgebouw, Markt 17, 6701 CX Wageningen.

We werken dit seizoen met de volgende indeling in categoriën:
Serie A: Lezingen
Serie B: Doorlopende gespreksgroepen
Serie C: Thematische gespreksgroepen
Serie D: Acitiviteiten georganiseerd vanuit wijkgemeente Johannes
Serie E: Cultuur - Muziek - Film
Serie F: Overige activiteiten

Klik hier om het programmaboekje te downloaden.


 

 
A1 De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker A1 De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker
Begeleiding Dr. Egbert van Dalen
Datum Do 15 okotber 2020
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon Maarten Koornneef
Aanmelding Voor 12 september 2020

inschrijven
lees meer »
 
A2 Groene theologie: geloof in tijden van ecologische crisis A2 Groene theologie: geloof in tijden van ecologische crisis
Begeleiding Ds. Trees van Montfoort
Datum Do (middag) 19 november 2020
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 14.30 - 16.30 uur
Contactpersoon Ds. Nico Sjoer
Aanmelding Voor 12 september 2020

inschrijven
lees meer »
 
A3 - De boer en de dominee - Over de verhouding tussen evolutie en geloof A3 - De boer en de dominee - Over de verhouding tussen evolutie en geloof
Begeleiding
Prof. dr. Duur Aanen
Datum
Do 1 december 2020
Plaats en tijd
Bevrijdinsgkerk, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon
Maarten Koornneef
Aanmelding
Voor 12 september 2020

inschrijven

lees meer »
 
A4 Israël - wat blijft? A4 Israël - wat blijft?
Begeleiding
Dr. Wessel ten Boom
Datum
Ma 14 december 2020
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon
Ds. Gert Dekker
Aanmelding
Voor 12 september 2020

inschrijven

lees meer »
 
A5 'Dialogisch leven' - kennis maken met Martin Buber A5 'Dialogisch leven' - kennis maken met Martin Buber
Begeleiding
Dr. Kees Bregman
Datum
Di 9 en 16 februari 2021
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon
Maarten Koornneef
Aanmelding
Voor 9 januari 2021

inschrijven

lees meer »
 
A6 - Wie wil er niet eeuwig leven? A6 - Wie wil er niet eeuwig leven?
Begeleiding
Ds. Robin ten Hoopen
Datum
Di 16 maart 2021
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon
Ds. Gert Dekker
Aanmelding
Voor 9 januari 2021

inschrijven

lees meer »
 
B1 - Ontmoetingen rond de Bijbel B1 - Ontmoetingen rond de Bijbel
Begeleiding
Gerry Kramer-Hasselaar, in samenwerking met
ds. Erica Hoebe- de Waard en ds. Nico Sjoer
Data
1e en 3e dinsdagochtend van de maand;
start di 15 september 2020
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, 10.00 - 11.30 uur
Contactpersoon
Esther Ratsma (yecratsma@gmail.com)
Aanmelding
Voor 12 september 2020
 
Maximaal 20 deelnemers

Inschrijven

lees meer »
 
B2 - Gespreksgroep “Rondom 30” B2 - Gespreksgroep “Rondom 30”
Begeleiding Ds. Erica Hoebe- de Waard
Data Eerste bijeenkomst in overleg met de deelnemers
Plaats en tijd Bij deelnemers thuis, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon
Miranda Braam (werkgroeprondom30@gmail.com)
Aanmelding Voor 12 september 2020

inschrijven

lees meer »
 
B3 - Rond de tafel: de veertigers en hun geloof B3 - Rond de tafel: de veertigers en hun geloof
Begeleiding
Ds. Nico Sjoer
Data
In overleg met de deelnemers
Plaats en tijd
Bij deelnemers thuis, 20.00 - 21.30 uur
Contactpersoon
Berenice Michels (b.i.michels@xs4all.nl)
Aanmelding
Voor 12 september 2020

inschrijven

lees meer »
 
B4 - Op zoek B4 - Op zoek
Begeleiding
Ds. Erica Hoebe - de Waard
Data
Begindatum do 5 november 2020;
Plaats en tijd              daarna verdere afspraken over plaats en tijd
Aanmelding
Voor 12 september 2020

inschrijven

lees meer »
 
B5a en B5b - Meditatief Bijbellezen B5a en B5b - Meditatief Bijbellezen
Begeleiding
Data
Evelien Gardebroek
B5a: do 3 en 17 december 2020
B5b: do 11, 18 en 25 maart 2021 
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur
Contactpersoon
Evelien Gardebroek (venderbos-gardebroek@planet.nl)
Aanmelding B5a: voor 12 september 2020
B5b: voor 9 januari 2021

inschrijven

lees meer »
 
B6 - Zomerleerhuis B6 - Zomerleerhuis
 
Begeleiding
Ds. Nico Sjoer
Datum
Ma 26 juli, di 3 aug en wo 11 augustus 2021
Plaats en tijd
Pastorie Huszárlaan 42, 20.00 - 22.00 uur  
plus nazit
Aanmelding
Voor 1 juli 2021

inschrijven

lees meer »
 
C1 - En jij?! C1 - En jij?!
Begeleiding
Ds. Erica Hoebe - de Waard
Datum
Begindatum do 29 oktober 2020, daarna verdere tijd- en plaats afspraken
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding
Voor 12 september 2020

inschrijven

lees meer »
 
C2 - Zoeken naar de juiste maat C2 - Zoeken naar de juiste maat
Begeleiding
Ds. Arie Boelhouwer
Datum
Do 7 januari 2021
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding
Voor 12 september 2020

inschrijven

lees meer »
 
C3 - De hemel C3 - De hemel
Begeleiding
Ds. Erica Hoebe - de Waard
Datum en tijd
Di 19 jan, 2 febr en 16 febr 2021
Plaats
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding
Voor 9 januari 2021

inschrijven

lees meer »
 
C4 - De kennis van ons DNA: wat kunnen, mogen en willen we ermee C4 - De kennis van ons DNA: wat kunnen, mogen en willen we ermee
Begeleiding Maarten Koornneef
Data en tijd
Plaats
Do 14 jan en 21 jan 2021
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding Voor 9 januari 2021

inschrijven

lees meer »
 
C5 - Kabbala/Joodse getallensymboliek C5 - Kabbala/Joodse getallensymboliek
Begeleiding
Ds. Gert Dekker
Datum
Di 26 januari 2021
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding
Voor 9 januari 2021

Inschrijven

lees meer »
 
C6 - God ontmoeten in Paulus C6 - God ontmoeten in Paulus
Begeleiding
Ds. Erica Hoebe - de Waard
Datum
Ma 1 mrt, 8 mrt en 29 mrt 2021
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding
Voor 9 januari 2021

Inschrijven

lees meer »
 
C7 - Het Kruis in het Christendom: van martelwerktuig tot symbool C7 - Het Kruis in het Christendom: van martelwerktuig tot symbool
Begeleiding
Ds. Erica Hoebe - de Waard
Datum
Di 13 april 2021
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding
Voor 9 januari 2021

inschrijven

lees meer »
 
D1 55+ Bijbelkring “Nudehof” D1 55+ Bijbelkring “Nudehof”
Begeleiding
Data
Ds. H.L. Versluis
Voornamelijk tweede woensdag van de maand
Plaats en tijd
Nudehof, 14.30 - 16.00 uur
Contactpersoon
Aanmelding
DS. H.L. Versluis (hl.versluis@gmail.com)
Niet nodig

 

lees meer »
 
D2 Vrouwen rond de Bijbel D2 Vrouwen rond de Bijbel
Begeleiding
Data
Geen; onderlinge gespreksgroep
Dinsdagen, worden in overleg vastgesteld
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, vanaf 20.00 uur
Contactpersoon
Aanmelding
Mariette Heldoorn (mariette.heldoorn@kpnmail.nl)
Via Mariëtte Heldoorn

 

lees meer »
 
D3 Bijbelkring “Vredehorst” D3 Bijbelkring “Vredehorst”
Begeleiding
Data
Ds. H.L. Versluis
Wo 7 okt, 25 nov, 9 dec, 6 jan, 3 febr, 17 mrt.
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, vanaf 19.30 uur
Contactpersoon
Aanmelding
Ds. H.L. Versluis (hl.versluis@gmail.com)
Niet nodig

 

lees meer »
 
D4 Kring geloofsopvoeding D4 Kring geloofsopvoeding
Begeleiding
Data
Geen; onderlinge gespreksgroep
In overleg
Plaats en tijd
Bij één van de leden thuis
Contactpersoon
Aanmelding
Monique van Dam (0317-357 267)
Via Monique van Dam

 

lees meer »
 
E1 - De lofzang van Zacharias - Benedictus E1 - De lofzang van Zacharias - Benedictus
Begeleiding
Data
Willem Dragt
Do 26 november 2020
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding Voor 12 september 2020

inschrijven

lees meer »
 
E2 - Twee Bachmotetten E2 - Twee Bachmotetten
Begeleiding
Willem Dragt
Datum
Di 23 februari 2021
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur
Contactpersoon
Willem Dragt
Aanmelding
Voor 9 janurai 2021

inschrijven

lees meer »
 
E3 - Bach: Johannes Passion E3 - Bach: Johannes Passion
Begeleiding Ds. Nico Sjoer en Jonathan Koomen
Datum Wo 3 en 17 maart 2021
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur 
Contactpersonen Ds. Nico Sjoer
Aanmelding Voor 9 januari 2021

inschrijven

lees meer »
 
E4 - I Daniel Blake (film) E4 - I Daniel Blake (film)
Begeleiding Ariëla van Ingen en Lilian Blanken
Datum Di 3 november 2020
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, 19.30 - 22.00 uur (let op aanvangstijd!)
Contactpersoon Oscar van Mastrigt en Maarten Koornneef
Aanmelding Voor 12 september 2020

inschrijven

lees meer »
 
E5 - Troubled water (film) E5 - Troubled water (film)
Begeleiding Oscar van Mastrigt en Maarten Koornneef
Datum Do 22 april 2021
Plaats en tijd
Bevrijdingskerk, 19.30 - 22.00 uur (let op aanvangstijd!)
Contactpersoon Oscar van Mastrigt en Maarten Koornneef
Aanmelding Voor 9 januari 2021

inschrijven

lees meer »
 
F1 - De moslim gemeenschap in Wageningen F1 - De moslim gemeenschap in Wageningen
Begeleiding
Data
Plaats en tijd
Aanmelding
Jaap Schouls
Do 1 oktober 2020
De moskee, Schaepmanstraat 165, 16.00 uur
Voor 12 september 2020
Maximaal 15 deelnemers

inschrijven

lees meer »
 
F2 - Diaconaal werkbezoek aan "Het Passion" in Hummelo F2 - Diaconaal werkbezoek aan "Het Passion" in Hummelo
Begeleiding
Datum
Plaats en tijd
Contactpersoon
Dick Verkerk
Za 27 maart 2021
Bevrijdingskerk, vertrek 8.30 uur
Dick Verkerk (verkerkd@xs4all.nl) (06 16164588)
Aanmelding
Voor 9 januari 2021

inschrijven

lees meer »
 
F3 - Taalcursus Bijbels Hebreeuws F3 - Taalcursus Bijbels Hebreeuws
lees meer »