Profiel Profiel

In onze gemeente staat de Woordverkondiging centraal die cirkelt rondom Christus, Zijn verzoenend lijden en sterven en Zijn opstanding. Verder staan in de Woordverkondiging de begrippen centraal als bekering, wedergeboorte, groeien in geloof en een persoonlijke relatie met God. Als gemeente voelen wij ons verbonden met de klassieke belijdenisgeschriften en met de gereformeerde traditie van de kerk.

In onze gemeente nemen de doordeweekse activiteiten (Alpha-cursus, Bijbelkring, gebedskring)  een belangrijke plaats in. Gemeenteleden ontmoeten elkaar zo in kleinere groepen.

Getuigen, persoonlijk, maar ook via zending en evangelisatie, is een taak die ons allen  aangaat. Getuigen gaat via woord en daad (liefde tot de naaste). Het  is ‘de grote opdracht’ van onze Heiland, de Heere Jezus aan ons. Het gaat er immers om dat alle mensen Christus leren kennen.

terug