Mogelijkheid Digitaal collecteren tijdens coronaperiode Mogelijkheid Digitaal collecteren tijdens coronaperiode
Beste gemeenteleden,
Omdat we nu niet kunnen collecteren in de erediensten vragen we u om uw collecte(n) digitaal bij te dragen. Wij hebben uw bijdrage(n) nodig tijdens de dienst van de offerande!   Uw bijdrage via link, QR-code of collectezakbutton wordt 50/50 verdeeld over Diaconie en Kerk. Wij danken u bij voorbaat voor uw gift.

Namens College van Kerkrentmeesters:             
Dik Sipma ,penningmeester

Namens College van Diakenen;                          
Wilma van Brakel, penningmeester

Lees meer
terug