Liturgie

De psalmen zijn voor ons zeer waardevol; ze voeren rechtstreeks terug op de Bijbel en bezingen de hoogte- en dieptepunten van ons leven als gelovige;

Het zingen van andere liederen, naast de psalmen, is een Bijbelse opdracht. We kiezen daarbij voor Schrift gebonden liederen, die in overeenstemming zijn met het gereformeerde belijden van onze gemeente;

De psalmen en liederen moeten goed zingbaar zijn door de gemeente en ook goed begeleid baar door het orgel.
 
In de erediensten zingen we uit de bundel ‘Berijmde Psalmen en enige Gezangen’ (1773) én uit de bundel ‘Weerklank’ (2016)[1], waarbij de verdeling uit beide bundels evenwichtig is. De Psalmen in de Oude en Nieuwe Berijming vormen de boventoon in de erediensten. Kinderen van de gemeente, die op school Psalmen leren, leren zowel de Oude als de Nieuwe Berijming. De liederen uit de bundel ‘Weerklank’ zijn Schrift gebonden en zijn goed zingbaar.
Bij overige activiteiten zoals rouw- en trouwdiensten, gemeente-avonden etc.  wordt ook geput uit deze bundels, waarbij de psalm- en liedkeuze verder aan de betrokkenen over gelaten wordt.

Er zijn per jaar drie thema- en twee appeldiensten een deel van de gemeente in wisselende samenstelling (zoals leden van een jeugdclubs van de (belijdenis)catechesegroep, Bijbelkring en of 55+-kring  meewerkt aan de (voorbereiding van de) dienst. De kerkenraad geeft invulling aan de liturgie.

[1] Weerklank bevat – naast de psalmen – een keur van liederen, passend bij de gereformeerde belijdenis en de gereformeerde eredienst. Het bevat alle 150 psalmen in een nieuwe berijming; meerdere psalmen zijn bovendien verrijkt met een tweede berijming. Daarna volgen ruim 500 liederen die de Bijbelse boodschap vertolken of daar met instemming op antwoorden. Deze liederen zijn verzameld uit de schat van de kerk van alle tijden, en uit een brede waaier van recentere uitgaven. De liederen zijn geordend in rubrieken bij het kerkelijk jaar, bij momenten van de eredienst en bij onderwerpen uit de geloofsleer en het geloofsleven.
 
terug