Kerkenraadsleden Kerkenraadsleden
Samenstelling wijkkerkenraad Johannes:

Predikant: ds. H.L. Versluis

Moderamen:
Predikant: ds. H.L. Versluis
Voorzitter: F. van Holten
Scriba: A, van Berkel
Lid: G. Budding en J. Dijkstra

Diakenen:
E. Albers
G. Budding
H. Mulder

Ouderlingen:
H. Blonk
J. Dijkstra
B. Freeke
A. Gunter
J. van Haren
L. van Prooijen

Ouderling-kerkrentmeester:
J. Bakker
A. van Berkel
R. Uyleman

Kerkrentmeester:
H. van Zetten
 
terug