zondag 19 maart 2023 om 09:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. C.H. Bax, Ede


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Welkom en mededelingen
Zingen | Psalm 122: 1 en 3 (OB) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Psalm 65: 1 en 3 (OB)

Gods geboden en beloften
Zingen | Gezang 449: 1, 3 en 4 (LvdK)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Johannes 18: 1-16
Kindermoment
De kinderen gaan naar de Kindervertelling groep 1-8
Zingen | Psalm 91: 1 en 5 (OB)

Verkondiging | Veilig achter Jezus n.a.v. Johannes 18: 8b
Zingen | Op Toonhoogte 216: 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Gezang 182: 1 en 4 (LvdK)

Zegen
Orgelspel
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug