zondag 10 juli 2022 om 18:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. W.G. van de Top, Ede
Tekst(en): Lucas 7: 23- 38; 47-50


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Gezang 285 (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Psalm 99: 1 en 2 (OB)

We belijden ons geloof
Zingen | Gezang 443

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Lucas 7: 23- 38; 47-50
Zingen | Psalm 34: 4 en 5 (WK)

Verkondiging Altijd wat (Lucas 7: 32)
Zingen | Gezang 490: 1, 4 en 5

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie t.b.v. Jeugdwerk
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Psalm 36: 2 (OB)

Zegen
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug