zondag 29 mei 2022 om 09:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. C. Hendriks, Ede
Tekst(en): Johannes 1: 14 – 18; Johannes 14: 1 - 6 en 15 - 17; Johannes 17: 1


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
We zingen | Samen in de naam van Jezus (WK 242) - (staande)

Stil gebed
Votum en Groet
We zingen | Leer mij op U te zien (melodie Be Thou my vision)

Gods geboden en beloften | Deuteronomium 30: 11 – 20
Woorden van genade | 1 Johannes 1: 5 – 2: 2
We zingen | Psalm 86: 6

Gebed
We lezen uit de Bijbel |
            Johannes 1: 14 – 18
            Johannes 14: 1 - 6 en 15 - 17
            Johannes 17: 15 – 19
Kindermoment
We zingen | ‘K Heb Jezus nodig (WK 608)

De kinderen van groep 1 - 8 gaan naar de Kindervertelling
Verkondiging
We zingen | Psalm 25: 2, 5 en 6

Wij gedenken onze overleden zuster
Moment van stilte
We zingen | Psalm 23A: 1

Dankgebed en voorbeden |
We geven onze gaven
            1e collecte: Vakantiegeld delen
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
We zingen | Heer wijs mij Uw weg (WK 441) (staande)

Zegen (staande)

Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug