zondag 22 mei 2022 om 18:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. J. Meertens, Rhenen
Tekst(en): Psalm 87


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Ps. 63:1 en 2 (OB) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Gez. 50:1, 2, 3 en 4 (WK)

Geloofsbelijdenis
Zingen | Gez. 14:1 en 7 (WK)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Psalm 87
Zingen | Ps. 48:1 en 4 (OB)

Verkondiging
Zingen | Psalm 87:1, 2, 3, 4 en 5 (OB)

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
        1e collecte: Diaconie
        2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Gez. 518:1, 2, 3 en 4 (WK)

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug