zondag 8 mei 2022 om 18:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. M. Visser, Wezep
Tekst(en): 1 Petrus 1: 3-13


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie

Orgelspel
Welkom en mededelingen
We zingen| Gezang 166

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We zingen| Gezang 230: 1, 2 en 3

We belijden ons geloof
We zingen| Psalm 118: 7 en 8

Gebed
We lezen uit de bijbel| 1 Petrus 1: 3-13
We zingen| Psalm 118: 11 en 12

Verkondiging
We zingen| Psalm 72: 1 en 2

Dankgebed & Voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: diakonie
            2e collecte: kerk en pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
We zingen| Gezang 364

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug