zondag 19 september 2021  om 18:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Klaagliederen 3


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Beluisteren via YouTube | Psalm 33: 8 (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Beluisteren via YouTube | Psalm 108: 1 en 2

We belijden ons geloof
Beluisteren via YouTube | Psalm 77: 1 en 3

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Klaagliederen 3
Beluisteren via YouTube | Gezang 497

Verkondiging Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Zingen | Gezang 432: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Gezang 448: 1 en 2

Zegen
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug