zondag 25 juli 2021 om 18:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. M. Visser, Wezep
Tekst(en): 2 Korinthe 4:7 - 5:10


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Beluisteren via YouTube | Breng ons samen (Sela)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Beluisteren via YouTube | Psalm 23: 1 en 3 (OB)

We belijden ons geloof
Beluisteren via YouTube | Psalm 43: 1, 2 en 4 (OB)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | 2 Korinthe 4:7 - 5:10
Beluisteren via YouTube | Psalm 103: 8 en 9 (OB)

Verkondiging n.a.v. 2 Korinthe 5: 1
Zingen | Gezang 503: 1 en 5

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Psalm 150: 1 en 3 (OB)

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug