zondag 25 juli 2021 om 09:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. H.L. Versluis
Tekst(en):  Lukas 12: 13-21; Jakobus 4: 3-17


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Welkom en mededelingen
Beluisteren via YouTube | Wij hebben u lief

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Beluisteren via YouTube | Psalm 36

Gods geboden en beloften
Beluisteren via YouTube | Psalm 1: 1 en 4 (OB)

Gebed
We lezen uit de Bijbel |
Lukas 12: 13-21
Jakobus 4: 3-17
Beluisteren via YouTube | Gezang 457: 1, 2 en 7

Kindermoment
Verkondiging
Zingen | Psalm 145: 2 en 5 (OB)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Gezang 216: 2, 3 en 6

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug