Zondag 20 jun 2021  om 18:30
Voorganger: ds. C.D. Zonnenberg. Ochten
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): 2 Thessalonicenzen 2


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Beluisteren via YouTube | Ps. 67:1, 2 en 3 (OB) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Beluisteren via YouTube | Ps. 19:1 en 6 (OB)

Geloofsbelijdenis
Beluisteren via YouTube | Gez. 288:1, 2 en 3 (WK)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | 2 Thessalonicenzen 2
Beluisteren via YouTube | Ps. 25:2, 3 en 6 (OB)

Verkondiging | n.a.v. 2 Thessalonicenzen 2 : 14
Beluisteren via YouTube | Mijn Toevlucht (Sela)

Inzameling van de gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat
            3e collecte: IZB Rotterdam Charlois

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
IZB Rotterdam Charlois: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
o.v.v. IZB Rotterdam Charlois
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Dankgebed en voorbeden
Beluisteren via YouTube | Ps. 93:1, 2, 3 en 4 (OB)

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug