Zondag 20 jun 2021  om 09:30
Voorganger: ds. P. Vroegindeweij, Ermelo
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Exodus 33:12-23, 1 Korinthe 13:8-13


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Beluisteren via YouTube | Ps. 84:1 en 6 (OB) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Gebed om ontferming
Belofte en gebod
Beluisteren via YouTube | Gez. 432 (WK)

Kindermoment
Gebed om de opening van het Woord
We lezen uit de Bijbel | Exodus 33:12-23, 1 Korinthe 13:8-13
Beluisteren via YouTube | Ps. 99:1, 4 en 8 (NB)

Verkondiging
Beluisteren via YouTube | Gez. 443 (WK)

We gedenken onze broeder (staande)
Beluisteren via YouTube | Ps 23a: 1 (WK)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat
            3e collecte: IZB Rotterdam Charlois

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
IZB Rotterdam Charlois: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
o.v.v. IZB Rotterdam Charlois
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Beluisteren via YouTube | Gez. 356 (WK)

Uitzending en zegen
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug