Zondag 11 apr 2021  om 09:30
Voorganger: ds. C. Hendriksen, Ede
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Joh. 20:1-18


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Beluisteren via YouTube | Gez. 13:1 en 7 (WK)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Beluisteren via YouTube | Ps. 21:1, 4 en 13 (OB)

Gods geboden en beloften
Beluisteren via YouTube | Ps. 25:2 en 6 (NB)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Joh. 20:1-18
Kindermoment
Beluisteren via YouTube | Gez. 437:1, 2 en 3 (WK)

Verkondiging | n.a.v. Joh. 20:17a ‘Raak Mij niet aan’
Beluisteren via YouTube | Ps. 118:1 en 9 (NB)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Beluisteren via YouTube | Gez. 448 (WK)

Zegen
Orgelspel
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug