zo 25 okt 2020  om 18:30
Voorganger: ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en):  1 TimotheĆ¼s 2 : 1 - 8

 

Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/81-Grote-Kerk-te-Wageningen-Markt-1-6701-CX

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Beluisteren | Gezang 423 (via YouTube)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Beluisteren | Psalm 122 : 1 en 3 (OB) (via YouTube)

We belijden ons geloof met de woorden van Zondag 21
Zingen | Gezang 386 : 1, 2 (gelezen) en 3 (gezongen)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | 1 Timotheüs 2 : 1 - 8
Zingen | Psalm 98 : 1 (gelezen) en 3 (gezongen) WK

Verkondiging n.a.v. 1 Timotheüs 2 : 1 - 4
‘Wij kunnen allereerst bidden!’
Zingen | Psalm 117 (WK)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f

Zingen | Psalm 86 : 5 (gelezen) en 6 (gezongen) OB

Zegen


Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug