zo 18 okt 2020  om 09:30
Voorganger: ds. A. Romein, Ede
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Psalm 42:1-6, Filippenzen 2:5-18

Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/81-Grote-Kerk-te-Wageningen-Markt-1-6701-CX


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Ps 42:1 en 3 (OB) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Ps. 103:1 en 9 (NB)

Gods gebod
Zingen | Gez. 290:2 (WK)

Gods belofte
Zingen | Gez. 290:5 (WK)

Gebed
We lezen uit de Bijbel: Psalm 42:1-6, Filippenzen 2:5-18
Zingen | Gez. 501:1 en 5 (WK)

Kindermoment
Verkondiging | n.a.v. Filippenzen 2:12-13
‘Zorg voor je eigen ziel’
Zingen | Gez. 468:1, 2 en 3 (WK)

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
1e collecte: ZWO Filippijnen
2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diaconie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f

Bijdragen voor de zending zijn welkom via NL06 RABO 0110138791 t.n.v. zending PGtW

Zingen | Ps. 138:4 (NB)

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug