zo 20 sep 2020  om 18:30
Voorganger: ds. C. van de Scheur, Eemnes
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Handelingen 5:24-42


Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/81-Grote-Kerk-te-Wageningen-Markt-1-6701-CX

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Gez. 229:1, 2 en 4 (WK) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Ps. 118:7 (OB)

Geloofsbelijdenis
Zingen | Gez. 476:3 (WK)

Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing | Handelingen 5:24-42
Zingen | Ps. 93:1, 3 en 4 (OB)

Verkondiging
‘Het advies van Gamaliël’ n.a.v. Hand. 5:38-39
Zingen | Gez. 356:1, 2, 3 en 4 (WK)

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk en Pastoraat


Diaconie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f

Zingen | Ps. 68:13 (WK) (staande)

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug