zo 23 aug 2020  om 18:30
Voorganger: ds. W.J. van Schaik, Dordrecht
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): EzechiĆ«l 2:1-3:3

Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Ps. 80:1 en 10 (WK) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Gezongen geloofsbelijdenis | Gez. 305:1, 2 en 3 (WK)

Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing | Ezechiël 2:1-3:3
Zingen | Gez. 277:1, 3 en 5 (WK)

Verkondiging
Zingen | Gez. 290:1, 3 en 5 (WK)

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat

Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f


Zingen | Ps. 91:1 en 3 (OB) (staande)

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug