zo 16 aug 2020  om 09:30
Voorganger: ds. J.B. Kamp, Arnhem
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): MattheĆ¼s 14: 22 - 33

Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live


Orgelspel
Mededelingen van de kerkenraad
We zingen| Gezang 364: 1 (WK) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We zingen| Psalm 136 : 1 en 4 (OB)

Gods geboden en beloften
We zingen| Psalm 103 : 3 en 5 (WK)

Gebed
We lezen uit de bijbel| Mattheüs 14: 22 - 33
We zingen| Psalm 93: 2 en 3 (OB)

Kindermoment|
Verkondiging
GELOVEN -- BALANCEREN TUSSEN TWIJFEL EN ZEKERHEID3
We zingen| Gezang 365: 1 en 6 (WK)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven

1e collecte: Diakonie
Bijdragen voor Diaconaat zijn welkom op NL85RABO0367009277 t.n.v Diaconie PGtW.
2e collecte: Kerk en Pastoraat
Bijdragen voor Kerk en Pastoraat op NL95RABO0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
3e collecte: GZB
En bijdragen voor de GZB: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diakonie Prot. Gem. Wageningen o.v.v. zomercollecte
Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f


We zingen| Psalm 46: 1 en 3 (WK)

Zegen
Orgelspel
Bijdragen voor de zending zijn welkom via NL06 RABO 0110 1387 91
t.n.v. zending PGtWKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug