zo 9 aug 2020  om 18:30
Voorganger: prof. Dr. M.J. Paul, Ede
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Pred. 3: 1 - 17 en 1 Kor. 13: 9 - 13


Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Gezang 418: 1 en 4

Stil gebed
Votum en Groet
Zingen | Psalm 37: 2 en 3

Geloofsbelijdenis
Zingen | Psalm 86: 6

Gebed
Schriftlezingen | Pred. 3: 1 - 17 en 1 Kor. 13: 9 - 13
Zingen | Psalm 19: 1 en 3

Verkondiging Tekst: Pred. 3: 11, 14
Thema: Gods blijvende werk en de zoekende mens
Zingen | Gezang 501: 1, 4 en 5

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven:

            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en pastoraat
            Extra collecte: Ramp Beiroet


Extra rampencollecte diakonie voor de slachtoffers van de ramp in Beiroet. U kunt uw gift overmaken naar banknummer NL85RABO0367009277 t.n.v. Diaconie PGTW onder vermelding van Beiroet. De Diaconie verdubbelt het bedrag tot maximaal € 5.000

Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f


Zingen | Psalm 73: 6 en 12

Zegen
Bijdragen voor de zending zijn welkom in de zendingsbussen of via NL06RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PGtWKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug