zo 14 jun 2020  om 09:30
Voorganger: ds. H.A. Post
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Prediker 3: 16 - 4: 3 ; Joh. 16: 7 - 11

Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Gezang 242: 1 en 2

Stil gebed
Votum en Groet
Zingen | Psalm 92: 1 en 6

Gods geboden en beloften
Zingen | Psalm 92: 7 en 8

Gebed
We lezen uit de Bijbel |

Prediker 3: 16 - 4: 3 ;
Joh. 16: 7 - 11

Zingen | Psalm 56: 4 en 5

Kindermoment
Verkondiging
~ Thema: Je leven doet ertoe!
Zingen | Psalm 49: 6 en 5

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven:

1e collecte: Geboortezorg Haïti
2e collecte: Kerk en pastoraat


Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f

Zingen | Gezang 203: 1, 5 en 6

Zegen
Orgelspel
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug