zo 7 jun 2020  om 18:30
Voorganger: ds. C. van de Scheur, Eemnes
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Handelingen 2: 32-41

Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Psalm 84: 1 (WK)

Stil gebed
Votum en Groet
Zingen | Psalm 147: 1 en 2 (OB)

We belijden ons geloof
Zingen | Gezang 476: 3

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Handelingen 2: 32-41
Zingen | Psalm 86: 3 en 6 (OB)

Verkondiging n.a.v. Handelingen 2: 37
‘Diep in het hart geraakt...’
Zingen | Psalm 108: 1 (OB)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk en Pastoraat


Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f

Zingen | Gezang 206: 2 en 3

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug