zo 7 jun 2020  om 09:30
Voorganger: ds. H.S. Mosterd, Amersfoort
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Exodus 203

Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live


Welkom en mededelingen
Zingen | Psalm 111: 1 en 2 (OB)

Stil gebed
Votum en Groet
Zingen | Psalm 111: 3 en 4 (OB)

Gods geboden en beloften
Zingen | Gezang 192: 1 en 2

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Exodus 20
Zingen | Gezang 288: 1, 2 en 3

Verkondiging
Zingen | Psalm 81: 1, 10, 11 en 12 (OB)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk en Pastoraat


Diakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f

Zingen | Psalm 111: 5 en 6 (OB)

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug