donderdag 26 mei 2022 om 09:30

Grote Kerk - Johannes
Voorganger(s): ds. P. Zeedijk, Veenendaal
Tekst(en): Psalm 110: 1 t/m 7; Handelingen 1: 4 t/m 12; Hebree├źn 4 : 14 t/m 16


Klik hier om de dienst te volgen bij Kerkdienstgemist.nl

Klik hier voor de uitgebreide liturgie


Welkom en mededelingen
Zingen | Psalm 147: 1, 3 en 4 (OB) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Gezang 187: 1, 3 en 5

Geloofsbelijdenis Heidelbergse Catechismus zondag 18
Zingen | Psalm 68: 9

Gebed
We lezen uit de Bijbel |
            Psalm         110: 1 t/m 7
            Handelingen    1: 4 t/m 12
            Hebreeën     4 : 14 t/m 16
Zingen | Psalm 110: 1, 4 en 5 (WK)

Kindermoment
Verkondiging Vrijmoedig naderen tot onze hemelse
Hogepriester n.a.v. Hebreeën 4: 16
Zingen | Gezang 190: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven
            1e collecte: Diaconie
            2e collecte: Kerk en Pastoraat
            Deurcollecte: Algemeen Kerkenwerk

Diaconie: NL85 RABO 0367 0092 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Deurcollecte: NL95 RABO 0373 7318 76 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Zending: NL06 RABO 0110 1387 91 t.n.v. zending PgtW
Link: https://site.skgcollect.nl/431/pagina/5043/wijkgemeente-johannes.html
  of via de app voor collecteren: appostel
Zingen | Gezang 189: 1 en 6

Zegen
Orgelspel
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug