zo 24 mei 2020  om 18:30
Voorganger: ds. J.S. Heutink, Ede
Vredehorst - Johannes
Tekst(en):  Psalm 130: 1 t/m 4 (HSV); Handelingen 1 t/m 5 (HSV)


Deze dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/82/events/live

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Gezang 185: 1 en 2

Stil gebed
Votum en Groet
Aanvangstekst
Zingen | Psalm 27: 2 en 4

Gebed
Schriftlezing 1 | Psalm 130: 1 t/m 4 (HSV)
Zingen | Psalm 130: 3

Schriftlezing 2 | Handelingen 1 t/m 5 (HSV)
Zingen Psalm 130: 4

Verkondiging n.a.v. Handelingen 1:4m –
titel: ‘Geduldig wachten’
Zingen | Psalm 40: 1 en 7

Geloofsbelijdenis Heidelbergse Catechismus zondagen 9 en 10 (versie Verboom)
Zingen | Gezang 375: 1 t/m 3

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven:

1e collecte: Vakantiegeld delen
2e collecte: Kerk en pastoraatDiakonie: NL85 RABO 0367009277 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Wageningen
Kerkrentmeesters: NL 95 RABO 0373731876 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Wageningen
Link: https://www.samengoeddoen.nl/gift/d48d78dfe56e3707304158a2e66e6f3f

Zingen | Gezang 207: 1 en 4

ZegenKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug