zo 16 feb 2020  om 09:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Psalm 46; Romeinen 5: 1-11


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Psalm 75: 1 (OB) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Psalm 100: 2 en 3 (OB)

Gods geboden en beloften
Zingen | Psalm 73: 13 (OB)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Psalm 46
Kindermoment
De kinderen gaan naar Kindervertelling groep 1-4 en groep 5-8
Zingen | Psalm 46: 1 (WK)

Verkondiging
Zingen | Psalm 91: 1 (OB)

We lezen het formulier voor de viering Heilig Avondmaal
Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht zingen we
Gezang 331: 1

1e Nodiging
Na de viering lezen we Romeinen 5: 1-6
Zingen | Gezang 331: 2

2e Nodiging
Na de viering lezen we Romeinen 5: 6-8
Zingen | Gezang 331: 3

3e Nodiging
Na de viering lezen we Romeinen 5: 9-11
Zingen | Gezang 331: 4

Wij gedenken onze gestorven zuster(zo mogelijk staande)
Lezing van het overlijdensbericht
Moment van stilte
Zingen | Gezang 174: 1 (Hervormde bundel 1938)

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven

1e collecte: ZWO – Filipijnen
2e collecte: Kerk en Pastoraat

Zingen | Gezang 427: 2 en 3

Zegen
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug