zo 14 jul 2019  om 09:30
Voorganger: ds. K. van Meijeren, Ede
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Handelingen 11: 19-27

Orgelspel
Mededelingen van de kerkenraad
We zingen| Psalm 92: 1 OB (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We zingen| Psalm 92: 2, 3 OB

Gods geboden en beloften
We zingen| Psalm 92: 7, 8 OB

Gebed
We lezen uit de bijbel| Handelingen 11: 19-27
Tekst: Handelingen 11:26
Kindermoment|
Kinderen van groep 1-4 mogen naar de kindervertelling
We zingen| Psalm 87 WK

Verkondiging
We zingen| Lied 239 WK

We gedenken onze gestorven broeder
Lezen van het overlijdensbericht
Stilte
We zingen| Psalm 103: 6 en 7 uit WK

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven

1e collecte: Diakonie
2e collecte: Kerk en Pastoraat

We zingen| Lied 245:1 WK

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug