zo 16 jun 2019  om 09:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Spreuken 8: 22-31; Johannes 3: 1- 16 & Openbaring 4: 1-11

Orgelspel
Mededelingen van de kerkenraad
We zingen| Gezang 431: 1 en 8 WK (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
We zingen| Psalm 33: 7 en 11 OB

Gods geboden en beloften
We zingen| Psalm 77: 6 WK

Gebed
We lezen uit de bijbel| Spreuken 8: 22-31
We zingen| Gezang 426: 1 en 2 WK

We lezen uit de bijbel| Johannes 3: 1- 16 & Openbaring 4: 1-11
We zingen| Gezang 426: 3 en 4 WK

Kindermoment|
Kinderen van groep 1-8 mogen naar de kindervertelling
We zingen| Psalm 84: 2 en 3 OB

Verkondiging
We zingen| Psalm 100: 1-4 OB

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven

1e collecte: ELPG Ghana
2e collecte: Kerk en Pastoraat

We zingen| Gezang 333: 1 en 3 WK

Zegen
Orgelspel
Klik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug