zo 19 mei 2019  om 09:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Vredehorst - Johannes
Tekst(en): Johannes 15: 18 - 16: 15

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Psalm 98: 1 (WK) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Psalm 98: 4 (OB)

Gods geboden en beloften
Zingen | Psalm 65: 2 en 3 (WK)

Gebed
We lezen uit de Bijbel | Johannes 15: 18 - 16: 15
Zingen | Gezang 611: 1, 2 en 3

Kindermoment
De kinderen gaan naar de Kindervertelling groep 1-4 en groep 5-85
Zingen | Psalm 145: 1 (OB) en 2 (WK)

Verkondiging
Zingen | Gezang 219: 1, 2 en 3

Bevestiging ouderling
We zingen hem (en de kerkenraad) toe
Gezang 359: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven

1e collecte: ZWO – Filippijnen
2e collecte: Kerk en Pastoraat

Zingen | Gezang 460: 1, 2 en 3

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug