zo 17 feb 2019  om 09:30
Voorganger: ds. H.L. Versluis
Grote Kerk - Johannes
Tekst(en): Psalm 1

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen | Psalm 71: 2 (OB) (staande)

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)
Zingen | Gezang 442: 1 en 2

Gods geboden en beloften
Zingen | Psalm 40: 2 en 3 (WK)

Gebed
We lezen uit de Bijbel: Psalm 1
Zingen | Psalm 1 : 1, 2 en 3 (WK)

Kindermoment
De kinderen gaan naar de Kindervertelling (groep 1-4 en groep 5-8)
Zingen | Psalm 42: 1 en 3 (OB)

Verkondiging
Zingen | Psalm 138: 1 (OB)

We lezen een gedeelte uit het formulier
Zingen | Gezang 333: 1 (terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht)

1e Nodiging en viering
We lezen Psalm 89: 2-6
Zingen | Gezang 333: 2

2e Nodiging en viering
We lezen Psalm 89: 14-19
Zingen Gezang 333: 6

Dankgebed en voorbeden
We geven onze gaven

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk en Pastoraat
Zingen | Psalm 103: 5 (WK)

Zegen
OrgelspelKlik hier om deze dienst achteraf te beluisteren

Bijdragen voor uitzendkosten zijn welkom op NL85RABO0367009277 tnv Diaconie PGtW

terug