Bloemen

De bloemen van zondag 9 december, zijn met een groet van de gemeente gegaan naar:
Bevrijdingskerk: Mevrouw Henny Dolstra
Grote kerk: Fam. Vijfvinkel, Rooseveltweg 264

terug