12 februari 2017 12 februari 2017
MEDEDELINGEN VAN DE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE LUKAS
Zondag 12 februari 2017                                                                     
 
Collecten: 1 Diaconaat en Apostolaat 2 Pastoraat
 
Klimaatstraatfeest
Warme truien-dag

Zondag 19 februari is het warme truien-dag in onze kerken. In de Vredehorst en de Grote Kerk zult u er niet zoveel van merken. Daar zijn de temperaturen altijd al lager ingesteld. In de Bevrijdingskerk zal de temperatuur twee graden lager worden ingesteld. Dan is het nog altijd warm, maar niet zo warm als u gewend bent. Dus doe een warme trui aan en geniet van de energiebesparing, die we gedurende deze dienst realiseren. De verwarming één graad lager zetten betekent 6% energiebesparing en 6% minder CO2 uitstoot. De preek en het zingen houden ons warm!
Jeugdwedstrijd: doe mee en win!!
We hebben een mooie wedstrijd gemaakt voor jou om mee te denken over het gebruik en niet te veel gebruiken van energie. Tijdens de warme truien-dag op 19 februari wordt er in de kindernevendiensten een wedstrijdboekje uitgereikt. Je hebt dan twee weken de tijd om mee te doen en het boekje in te leveren. Voor elk ingeleverd boekje is een kleine beloning en uiteindelijk zijn er een aantal mooie prijzen te winnen. Dus doe mee!
Samen naar de film
Op 22 februari om 19.30 uur wordt in de Brink in Bennekom de indrukwekkende film Before the Flood vertoond. Leonardo di Caprio heeft gedurende twee jaar de wereld rondgereisd om gebieden te bezoeken, die al enorm te lijden hebben onder de gevolgen van de opwarming van de aarde. Hij sprak niet alleen met vooraanstaande wereldleiders, maar ook met klimaatsceptici.
Na afloop van de film kan men met elkaar in gesprek gaan onder leiding van weerman Reinier van den Berg. Toegang vrij. Mocht u hierheen gaan en hebt u zich aangemeld voor de Virtuele Diaconale Klimaatstraat Wageningen, maak dan een foto en upload deze op uw persoonlijke pagina.
Klimaat neutrale eetkring
Wat is leuker dan om met elkaar te eten en wel zo te eten dat we zo min mogelijk een beroep doen op extra bronnen. Samen met de Eetkring willen we op donderdag 23 februari extra aandacht schenken aan het klimaat. Voor deze klimaat neutrale maaltijd bent u hartelijk welkom in de Bevrijdingskerk. Om 17.15 uur beginnen we met een drankje. De maaltijd begint om 17.30 uur. De kosten van de maaltijd bedragen € 4,00 daarvan gaat 50 cent naar de Voedselbank. Als u mee wilt eten, kunt u zich voor maandag 20 februari 12 uur opgeven bij Rieke Bosch T 424543.
 
 
Open Dag  11 maart
Noteer alvast: zaterdag 11 maart, van 12:00 tot 16:00 uur, is er Open Dag, met lunch, in de Bevrijdingskerk, de Grote Kerk, en het Dienstgebouw. Meer informatie in volgende weekbrieven en het maartnummer van Om De Kerk. Voorbereidingscommissie Open Dag BK/GK/DG. Informatie: Nicoline Beijderwellen T 356596
 
Veertigdagenkalender 2017
Vertegenwoordigers van Arboretumkerk, PKN en Rooms Katholieke Kerk te Wageningen hebben ook dit jaar weer een veertigdagenkalender samengesteld.
Met de veertigdagenkalender op weg naar Pasen wordt u uitgenodigd elke dag een moment te nemen voor bezinning, stil te staan bij wat u raakt en bij de vraag met wat en met wie u zich verbindt en wil verbinden. De veertig dagen voor Pasen beginnen op Aswoensdag 1 maart. Als thema voor dit jaar is gekozen ‘Wat raakt, verbindt’. De tekst  op de zaterdagen is speciaal voor kinderen.
De kalender is voor € 4,50 te koop voor en na de ochtenddiensten in de Bevrijdingskerk en de middagdiensten in de Grote Kerk. Op andere dagen ook te koop bij Carla Kool na telefonische afspraak. T 413484.
 
Douwe Egberts en de Voedselbank
Namens de Voedselbank Neder-Veluwe vragen we jullie om in februari en maart de waardepunten van Douwe Egberts koffie en thee te sparen voor de klanten van de Voedselbank. In de voedselbankpakketten zit bijna nooit koffie. Met deze actie hopen we veel punten voor koffie binnen te krijgen. Begint u alvast met sparen?
 
Nieuw hier? Wilt u contact? Bent u voor het eerst in deze kerk en wilt u nader contact met de gemeente of een van de predikanten? Neem voor informatie contact op met de scriba: Corrie van Eck, T 357884 E scriba.lukas@gmail.com.
U bent in onze gemeente van harte welkom!

 
Inleveren mededelingen, voorzien van naam en telefoonnummer van de afzender, bij Ebrina Smallegange, Van der Waalsstraat 48, 426385, mededelingenlukas@gmail.com.
Mededelingen, niet langer dan 150 woorden, sturen vóór donderdag 18.00 uur.

 

terug