Beleidsplan 2018 - 2021

De Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) is geraakt door God en mensen! Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en is daarbij gedreven door Gods liefde. De PGtW is een veelkleurige, pluriforme gemeente met twee wijkgemeentes: wijkgemeente Lukas en wijkgemeente Johannes (deze wijkgemeente is sinds Pinksteren 2017 voortgekomen uit de vereniging van de wijkgemeentes Mattheüs en Markus). Binnen de PGtW wordt ruimte geboden aan ieder gelovig en twijfelend mens. We willen niet los staan van elkaar, maar in gehoorzaamheid aan de oproep van de Schrift ‘de ander uitnemender te achten dan onszelf.’ Niemand heeft dé waarheid in pacht of bezit. Alleen samen kunnen we de diepte, hoogte en lengte van Gods liefde peilen. We willen samen met één gezicht, geraakt door God en mensen, in de wereld staan en niet alleen naar binnen, maar vooral naar buiten gericht zijn. Gedreven door zijn liefde. Geraakt door God en mensen! Meer dan in de afgelopen beleidsplanperiode hopen we elkaar de ruimte te geven en nieuwsgierig te zijn naar elkaars beweegredenen en geloof, intern minder te praten over elkaar, maar meer met elkaar en op die manier het geloofsgesprek voeren.

terug