Welkom

Namens de Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) heten wij u van harte welkom op onze website! Hier vindt u actuele informatie over onze gemeente, zoals kerkdiensten en activiteiten, evenals informatie over de diverse commissies die binnen onze gemeente actief zijn, de kerkgebouwen en routebeschrijvingen.

Binnen de PGtW wordt ruimte geboden aan ieder gelovig en twijfelend mens. We willen niet los staan van elkaar, maar in gehoorzaamheid aan de oproep van de Schrift ‘de ander uitnemender te achten dan onszelf.’ Niemand heeft dé waarheid in pacht of bezit. Alleen samen kunnen we de diepte, hoogte en lengte van Gods liefde peilen. We willen samen met één gezicht, geraakt door God en mensen, in de wereld staan en niet alleen naar binnen, maar vooral naar buiten gericht zijn.

Gedreven door zijn liefde. Geraakt door God en mensen!
Lees meer 

Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente te Wageningen (in het vervolg PGtW) maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is in januari 2007 ontstaan door vereniging van de Hervormde Gemeente te Wageningen en de Gereformeerde Kerk te Wageningen. De Protestantse Gemeente te Wageningen is een veelkleurige, pluriforme gemeente met twee wijkgemeentes:

wijkgemeente Lukas wijkgemeente Johannes


De PGtW wil een schuilplaats zijn én een stad op de berg, een kerk met power, tegendraads en in verbondenheid zichtbaar in de wereld, een baken in de tijd. Ze wil ruimte bieden aan alle mensen die een beroep doen op de kerk, zowel voor iedereen van binnen (de verschillende eigen wijkgemeenten) als naar buiten toe. Ze wil troost en perspectief bieden in het spoor van de eeuwenlange traditie van de Kerk, open naar de wereld, missionair en diaconaal gericht zijn en ruimte en aandacht hebben voor elkaar. Ze is geraakt door God en mensen. Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en wordt gedragen en gedreven door Gods liefde.

De Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) is geraakt door God en mensen! Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en is daarbij gedreven door Gods liefde.


lees meer »

Beleidsplan wijkgemeente Johannes 2022-2025

In het winterseizoen 2021-2022 is binnen wijkgemeente Johannes het beleidsplan voor de periode 2022 - 2025 opgesteld. Aan het begin van het seizoen 2022-2023 is deze verspreid onder de actieve gemeenteleden. Voor de komende beleidsperiode willen we de identiteit van onze wijkgemeente verder doorontwikkelen, de onderlinge verbinding – ook met randkerkelijken – versterken en pastoraal en diaconaal onze plek invullen in onze (studenten)stad.

Kerkdiensten wijkgemeente Johannes

U/jij bent van harte welkom in onze diensten om 9:30 uur en 18.30 uur in de Grote Kerk midden in het centrum van Wageningen Elke eerste zondag van de maand is er na afloop van dienst koffiedrinken.

De diensten zijn ook te bekijken en/of te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.

Kerkdiensten Wijkgemeente Lukas

Update: 19 februari 2022 - Beste gemeenteleden, vanaf 25 februari zijn er geen coronabeperkingen meer bij de eredienst. Er hoeft dus ook niet meer gereserveerd te worden. 

De kerkdiensten kunnen ook online meegemaakt worden in beeld en geluid via kerkdienstgemist.nl en eventueel via deze website.

Kerkdiensten

De Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) is geraakt door God en mensen! Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en is daarbij gedreven door Gods liefde.

In de eredienst gaat het om de ontmoeting met God en met elkaar en wordt de lofzang gaande gehouden. Woord en Sacrament (als een onlosmakelijke eenheid in de kerkelijke traditie) spelen in de protestantse eredienst een grote rol, wat in de liturgie van onze kerk tot uitdrukking wordt gebracht. Accentverschillen krijgen daarin overigens alle ruimte, wat ook zichtbaar wordt in de verschillen tussen Lukas en Johannes.

Een dienst rechtstreeks beluisteren of een reeds uitgezonden dienst (opnieuw) beluisteren:
Lees meer