D2 Vrouwen rond de Bijbel D2 Vrouwen rond de Bijbel

De kring “Vrouwen rond de Bijbel” komt één keer in de maand op een dinsdagavond bijeen. Deze vrouwenkring behandelt elk jaar een boek. De onderwerpen die aan bod komen leveren vaak verrassende gezichtspunten op, die ons geloof in het dagelijks leven opbouwen en versterken. Het seizoen wordt altijd met een leuke activiteit afgesloten.

Begeleiding
Data
Geen; onderlinge gespreksgroep
Dinsdagen, worden in overleg vastgesteld
Plaats en tijd Bevrijdinsgkerk, vanaf 20.00 uur
Contactpersoon
Aanmelding
Mariette Heldoorn (mariette.heldoorn@kpnmail.nl)
Via Mariëtte Heldoorn

 

terug