C5 - Kabbala/Joodse getallensymboliek C5 - Kabbala/Joodse getallensymboliek


De Kabbala, een naam  voor joodse mystiek bevat een geestelijke rijkdom die vele mensen inspireert. Tegelijk lijkt rationele wetenschap en in het bijzonder Bijbelwetenschap weinig met deze mystiek aan te kunnen. Ze zou te speculatief en te associatief zijn. Te fantasierijk om serieus te kunnen worden genomen. 
Is dat terecht? Of kan de Kabbala de bijbeluitleg verrijken met eigen invalshoeken? Kan de Kabbala óns verrijken?  
De Kabbala heeft een eeuwenoude traditie en is van een grote complexiteit. Zonder daarin gedrenkt te zijn versimpelt een spreker al snel wat er kan worden opgediept. Toch gaan we proberen iets te proeven van deze mystiek in een eerste kennismaking. Misschien smaakt het naar meer… 

Begeleiding Ds. Gert Dekker
Datum Di 26 januari 2021
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding Voor 9 januari 2021

inschrijven

terug