C4 - De kennis van ons DNA: wat kunnen, mogen en willen we ermee C4 - De kennis van ons DNA: wat kunnen, mogen en willen we ermee


 Het zit in ons DNA is een veel gehoorde opmerking en in iedere misdaadserie  komen DNA-analyses voor. Nieuwe technologieën zoals Crispr/cas  beloven erg veel. Wat nu wel en niet kan en welke ethische aspecten een rol spelen is vaak niet duidelijk. Geprobeerd zal worden wat van deze zaken uit te leggen. De eerste avond zal vooral technische kanten  bespreken terwijl op de tweede avond de toepassingen bij de mens en bij de plantenveredeling en dierfokkerij aan de orde komen. 


 

Begeleiding
Maarten Koornneef
Data en tijd
Plaats
Do 14 jan en 21 jan 2021
Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding Voor 9 januari 2021

inschrijven

terug