C2 - Naar de bronnen: Ignatius vervolg op eerdere cursus

De gemiddelde bijbellezer is wel op de hoogte van evangelisten en apostelen en kent hun werk. Dat vormt immers voor een groot deel ons Nieuwe Testament. Maar hoe is hun werk, hun bericht, ontvangen in de vroege christelijke gemeenten? In tijd en plaats staan die gemeenten ver van ons af, maar in een aantal andere opzichten misschien niet: ze waren klein, vormden een duidelijke minderheid in de samenleving, en hadden weinig maatschappelijke relevantie.

Buitenstaanders snapten vaak totaal niet wat christenen waren en wat ze deden. Van belang is het om je daarnaast te realiseren dat zij leefden in een tijd waarin er nog geen grote dogma’s geformuleerd waren en er nog helemaal geen ‘Nieuwe Testament’ bestond. Wat was voor deze oer-gemeenteleden belangrijk? Wat hebben zij opgevangen als essentie van het werk van bijv. Lucas en Paulus? Waar het in het christendom méé begonnen is, kan veel zeggen over waar het in het christendom óm begonnen is; in die zin kunnen die verre voorgangers ons wellicht inspireren.
Centraal staat een aantal teksten van Ignatius van Antiochië (ca. 100 na Chr.). We lezen die samen: langzaam en nauwkeurig. Wat valt ons op? Wat raakt ons?
 

Begeleiding Ds. Nico Sjoer
Datum Begindatum: do 28 okt.
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur
Aanmelding Voor 17 september 2021

inschrijven

terug