Beraadsgroep Pastoraat

De Beraadsgroep Pastoraat is één van de beraadsgroepen binnen de Lukas gemeente.
Wij zien pastoraat als elkaar ontmoeten, bemoedigen en omzien naar elkaar in de gemeente van Christus, daarbij ons gedragen weten door de kracht van het geloof.
Wij willen dit als Beraadsgroep Pastoraat bereiken door activiteiten voor jong en oud te initiëren en te ondersteunen.
 
De activiteiten zijn huiskamerbijeenkomsten, de gedachtenisdienst, uitwuifgesprekken, het coördineren van toerustingscursussen. Verder de gedachteniszuil, babymand, 40 dagenkalender, het buurtwerk (oa het vele bezoekwerk), de uitwuifkaarten, avond voor nieuwingekomenen, de bloemendienst etc.
Het gemeenteweekend (sinds kort een weekend ipv zondag) is elk jaar in september dé topactiviteit van het jaar waar de gehele gemeente de start van het nieuwe kerkelijk jaar viert.

De beraadsgroep bestaat uit:

Bertus van de Peppel (voorzitter)
Andrea Landman (secretaris)
Erica Hoebe
Barbara ten Hoeve
Elsbeth Poot
Jeltje van Tilborg
Janwillem Liebrand
 

Bezoekkaart

Een bezoekkaart heeft tot doel u als gemeentelid op een laagdrempelige manier de mogelijkheid te bieden om pastorale zorg te vragen. Wij willen er graag voor u zijn!  

Waarom een bezoekkaart? Uiteraard zijn de buurtwerkers er altijd om bij u op bezoek te komen. Maar er kunnen bepaalde levens- en geloofsvragen zijn die zich niet zomaar laten beantwoorden. Of er kunnen zich dingen voordoen  die u echt onder vier ogen wilt bespreken. Dan willen wij als predikanten er voor u zijn. Met behulp van een bezoekkaart kunt u zelf aangeven dat u graag bezocht wilt worden door uw predikant of andere kerkelijk werker, en vooral ook op welke termijn. Wij zullen dan een afspraak met u maken. Zo’n bezoekkaart helpt dus u, maar ook ons, doordat we weten waar we door het jaar heen verwacht worden.  

Waar lever ik de bezoekkaart in? U kunt een ingevulde bezoekkaart weer inleveren door deze te deponeren in de bezoekkaarten-bus in de hal van de Bevrijdingskerk (de bus heeft dezelfde kleuren als de kaart), maar u mag de bezoekkaart ook in een envelop deponeren in de bus van of opsturen naar het Kerkelijk Bureau. Uiteraard is alles wat u op de kaart schrijft vertrouwelijke informatie die alleen door ons als predikanten gelezen wordt. Bent u opzoek naar een nieuwe bezoekkaart? Bezoekkaarten zijn te  vinden in het rek met flyers in de hal van de Bevrijdingskerk en zullen ook op diverse andere plekken aangereikt worden. U kunt de bezoekkaart ook hier downloaden.  

Wij hopen van harte dat u veel gebruik gaat maken van deze kaart. Wij willen er graag voor u zijn en kijken dan ook uit naar uw reacties.  

Ds. Erica Hoebe Ds. Nico Sjoer

Stilstaan bij het levenseinde

Misschien hebt u het  wel eens meegemaakt. Een dierbare overlijdt. Hoe diegene was als partner, ouder, kind of vriend kunnen we vaak wel vertellen, maar hoe hij of zij was als gelovige…? Of welke wensen hij of zij had rond de uitvaart…? Als predikanten na een overlijden samen met de nabestaanden een afscheidsdienst voorbereiden merken ze vaak dat nabestaanden vertrouwen op de kundigheid van de predikant. Er valt ook veel te regelen in korte tijd. Nadenken over een dienst, keuzes maken over liederen, Bijbelteksten, dat is moeilijk. En vaak is er dan ook nog onbekendheid met de kerk en met bijbel, zeker als de nabestaanden van de overledenen zelf niet (meer) in de kerk komen. Er is veel verwarring over wat wel en niet kan en dikwijls is er ook een kloof tussen de (veronderstelde) wensen van de nabestaanden en de overledene. Daarom heeft de Beraadsgroep Pastoraat (BP) een aantal bijeenkomsten gehouden in het voorjaar 2014 over dit onderwerp. Ook heeft de Beraadsgroep een document samengesteld waarop u al uw wensen en ideeën kwijt kunt. Dit document kunt u hier (als PDF) of hier (als Word document) downloaden. Informatie bij de secretaris van de Beraadsgroep Pastoraat: bgpastoraat@gmail.com
 
terug