B7 55+ Bijbelkring “Nudehof”

Iedereen vanaf 55 jaar wordt hartelijk uitgenodigd voor middagen rond de Bijbel in de Nudehof. In een eerder seizoen zijn verschillende lofzangen uit de Bijbel besproken, zoals de lofzang van Hanna, lofzang vanuit de gevangenis. Het thema voor dit jaar is nog niet bekend.
De bijeenkomsten worden op tweede/derde dinsdag/woensdag van de maand gehouden in de recreatiezaal van de Nudehof. Dit wordt in overleg met de deelnemers en de Nudehof gedaan. Voor bewoners van de Nudehof is dat dicht bij huis. Maar de kring is zeker ook voor mensen die elders in Wageningen wonen.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ds. Versluis.

Begeleiding
Data
Ds. H.L. Versluis
Voornamelijk tweede woensdag van de maand
van september tot mei
Plaats en tijd Nudehof, 15.00 - 16.00 uur
Contactpersoon
Aanmelding
Ds. H.L. Versluis (hl.versluis@gmail.com)
Niet nodig

 

terug