B10 Huisbijbelkring

Er waren in seizoen 2020-2021 vier kringen van ongeveer negen leden die één keer per drie weken bij elkaar komen op maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond. Oorspronkelijk bij één van de kringleden thuis, maar in corona-tijd was dit vanzelfsprekend aangepast. 
Elke kring kiest zelf een onderwerp om te behandelen en doet dit a.d.h.v. een Bijbelstudie-boekje of thema. Zo behandelt één kring bijvoorbeeld het boekje "Vreemde Vogels" van Stefan Paas & Gert-Jan Roest n.a.v. 1 Petrus om zo met elkaar verder na te denken over christen-zijn en kerk-zijn vanuit de Bijbel in deze tijd. Een andere groep bestudeert de gelijkenissen, vanuit een Midden-Oosten cultureel perspectief. Zo kiest elke groep zijn eigen studie.
Elke kring heeft een coördinator. Het (in)leiden van de kringavond gebeurt meestal afwisselend door een van de kringleden. 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Jantine van Schaik, e-mail jantinevanschaik@solconmail.nl of bel 0317-426 274

Begeleiding
Data
Geen; onderlinge gespreksgroep
Maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond
1x per 3 weken
Plaats en tijd Bij kringleden thuis, vanaf 20.00 uur
Contactpersoon
Aanmelding
Jantine van Schaijk (jantinevanschaik@solconmail.nl)
Jantine van Schaijk

 

terug