Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Wageningen
 
 
ANBI-informatie diaconie PGtW ANBI-informatie diaconie PGtW
De diaconie van de Protestantse Gemeente te Wageningen
RSIN nummer: 824125575
De diaconie bestaat uit de diaconieën van de wijkgemeenten Markus, Mattheüs en Lukas.
De drie wijkdiaconieën werken sinds 2013 intensief samen. Daarnaast blijft men verbonden aan de eigen wijkgemeente. Vertegenwoordigers van deze wijkdiaconieën vormen het College van Diakenen. Zes diakenen uit de verschillende wijken vormen de gezamenlijke ondersteuningscommissie.
 
Samenstelling van het College van Diakenen
Voorzitter
Penningmeester
Vice penningmeester
Secretaris
Vice-secretaris
 
Contactgegevens diaconie:
Secretariaat:
J.W. de Jong-Jansen
Postbus 166
6700 AB  Wageningen
Tel. 0317-420167
e-mail:
 
Doelstelling en Visie van de diaconie
Omzien naar elkaar, delen in wat je hebt, dat is de basis van diaconaat, in Bijbelse taal wordt dat ‘barmhartigheid’ genoemd. Omzien naar elkaar is een zaak van de gehele gemeente en staat centraal in ons diaconaal handelen. Dat wil zeggen dat wij als leden van de gemeente van Jezus Christus en als diaken in het bijzonder geroepen zijn om oog en oor te hebben voor (groepen van) mensen, die in de knel zijn geraakt en voor omstandigheden in de samenleving, die dit veroorzaken. We proberen om samen met deze mensen als bondgenoten te zoeken naar oplossingen voor deze knelsituaties.
Ons diaconale handelen wordt geïnspireerd vanuit het leven van Jezus Christus met de Bijbel als grondslag. Diaconale arbeid mogen we verrichten in navolging van Jezus Christus, die ons liet zien wat het betekent om oog en oor te hebben voor elkaar en te leven vanuit liefde.
 
Beleidsplan
Het beleidsplan van de gezamenlijke diaconieën voor de jaren 2016 - 2020 kunt u vinden door op deze link te klikken.
 
Verslag van activiteiten
Door op deze link te klikken kunt u in het jaarverslag lezen wat de diaconieën in het jaar 2017 hebben gedaan.
 
Financiële zaken
De bestedingen voor het jaar 2019 zijn in bijgaande resultaat en balans 2018 verantwoord. Door hier te klikken kunt u de resultaatrekening en balans 2018 inzien.

De bestedingen voor het jaar 2019 zij  in de begroting 2019 opgenomen. Door hier te klikken kunt u de begroting 2019 inzien. Door de diaconieën wordt een klein stukje vermogen belegd. Hiervoor is een beleggingsstatuur opgesteld, wat u onder bijgaande link vindt.
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09:30

bediening Heilig Avondmaal
 
meer details

Bevrijdingskerk - Lukas
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Rumah Kita
datum en tijdstip 23-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Vredehorst - Johannes
datum en tijdstip 23-06-2019 om 18:30

dankzegging Heilig Avondmaal
 
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.