A6 - Wie wil er niet eeuwig leven? A6 - Wie wil er niet eeuwig leven?

Op deze avond staan we stil bij de wens om eeuwig te leven en niet te hoeven sterven. Door recente ontwikkelingen in de wetenschap kan de dood voor velen langer uitgesteld worden. Volgens enkele wetenschappers is het zelfs mogelijk dat de natuurlijke dood in de toekomst verslagen wordt en de mens de onsterfelijkheid kan benaderen. Zou wat lang gedroomd is dan werkelijkheid worden? En moeten we dat willen? Velen van ons zijn bekend met verhalen over het levenselixer, de bron van de eeuwige jeugd of een steen der wijzen. De zoektocht naar en reflectie op de onsterfelijkheid begon echter al ver voor de Middeleeuwen. Uit het Oude Nabije Oosten kennen we de verhalen van Gilgamesh (1800-1200 voor onze jaartelling) en prins Aqhat (1300 voor onze jaartelling) en aan het begin van het Oude Testament vinden we het verhaal van Adam en Eva. In deze lezing gaat Robin ten Hoopen in op hoe er in de Bijbel en het Oude Nabije Oosten gedacht werd over de zoektocht naar de onsterfelijkheid. Is niet-doodgaan iets dat we moeten nastreven of moeten we ons juist overgeven aan de dood en hem verwelkomen als vriend? Hoe werd onsterfelijkheid geconceptualiseerd en wat zijn de gevolgen van die onsterfelijkheid? De spreker zal deze oude tradities verbinden met ethische vragen, inzichten uit de futurologie en moderne epische vertellingen als In de Ban van de Ring en Harry Potter.Ds. Robin ten Hoopen (1989) studeerde theologie en godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Leiden (BA) en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam (MA, cum laude). Tevens verdiepte hij zich in de talen en culturen van het Oude Nabije Oosten door vakken te volgen aan de Universiteit van Amsterdam en het Fuller Theological Seminary in Pasadena, Californië. Van 2016-2020 was hij als AIO verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit waar hij werkte aan een promotieonderzoek over Concepten van Onsterfelijkheid in Genesis 2-3 en het Oude Nabije Oosten. Hij hoopt hierop in 2021 te promoveren. Robin is predikant met een bijzondere opdracht binnen de Protestantse Kerk in Nederland en gaat maandelijks voor in kerkdiensten. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. 

 

Begeleiding Ds. Robin ten Hoopen
Datum Di 16 maart 2021
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon Ds. Gert Dekker
Aanmelding Voor 9 janiari 2021

inschrijven

terug