A5 'Dialogisch leven' - kennis maken met Martin Buber A5 'Dialogisch leven' - kennis maken met Martin Buber

Twee avonden verdieping in het gedachtegoed van de joodse filosoof en Bijbelgeleerde Martin Buber (1878-1965). Zijn boek ‘Ik en jij’ uit 1923 luidde een ommekeer in het gangbare denken over menselijke relaties in. De westerse filosofie zag de mens vooral als individu: ‘Ik denk, dus ik besta’ (Descartes). Het nieuwe denken ziet de mens juist als relationeel wezen. ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’, zegt Buber. In deze levensfilosofie leer je dat het wezenlijke niet bestaat in óver de ander te spreken (dus ook niet óver God …) maar juist mét de a/Ander. Buber noemde dit spreken als ‘ik-het’ of als ‘ik-jij’. In het laatste schuilt de ontmoeting en in de ontmoeting ligt genezing. Hij koesterde een groot vertrouwen dat door werkelijke ontmoeting tegenstellingen overbrugd zouden kunnen worden. Het ‘dialogische denken’ heeft zowel persoonlijke als politieke betekenis! Als handvat bij de kennismaking gebruiken we het boek 'Kwaliteit van leven. Het humanisme van Martin Buber' van Theo Witvliet, uitgave Skandalon Vught 2017, ISBN 978 94 92183 39 2 (+/- € 20,-). De avonden wordt begeleid door dr. Kees Bregman, theoloog en opleider contextueel pastoraat. Minimaal 6, maximaal 16 deelnemers. Deelnemers schaffen het boekje zelf aan. Dr. Kees Bregman is predikant te Soest, opleider contextueel pastoraat en contextueel counselor. 
 
 

Begeleiding Dr. Kees Bregman
Datum Di 9 en 16 februari 2021
Plaats en tijd Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon Maarten Koornneef
Aanmelding Voor 9 januari 2021

inschrijven

terug